سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
رویدادهای پیش رو
حوزه های صنعتـــی
فناوری پلاسما کاربردهای فراوانی در حوزه¬های مختلف صنعتی پیدا کرده است و هر روز بر این کاربردها افزوده می¬شود. فناوری پلاسما توانسته است در کنار فناوری نانو مشکلات زیادی را در حوزه¬های مختلف صنعتی برطرف نماید. یکی از زمینه¬های پرکاربرد فناوری نانو...
مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد خودرو
بخش آماری