حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

فناوری پلاسما کاربردهای فراوانی در حوزه¬های مختلف صنعتی پیدا کرده است و هر روز بر این کاربردها افزوده می¬شود. فناوری پلاسما توانسته است در کنار فناوری نانو...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد خودرو
بخش آماری