حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی واحد تجهیزات
filereader.php?p1=main_aac41d76ba895ab88

واحد تجهیزات ستاد توسعه ویژه فناوری نانو با هدف حمایت از ایده‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌ها در جهت تولید تجهیزات و همچنین حمایت از تولیدکنندگان ماشین آلات و تجهیزات در حوزه فناوری نانو شکل گرفته است. این واحد تلاش دارد  تا با پیوند ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه و همچنین توانمندی‌های صنعتی در حوزه فناوری نانو به چرخه تولید، نیازهای مختلف بخش‌های دانشگاهی و صنعتی را مرتفع سازد. تجهیزات مورد حمایت می‌تواند شامل تجهیزات در مقیاس‌های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی باشد. این تجهیزات باید به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم (تجهیزات جانبی که به تولید نانومواد کمک می کنند) منجر به تولید نانوماده (نانوذره، نانوپودر، نانو لوله، نانو پوشش، نانو الیاف، نانو ساختار و...) گردد و یا قابلیت شناسایی نانو مواد  یا خواص ایجاد شده ناشی از آن‌ها را داشته باشد.

همچنین این واحد از طرح‌های پیشنهادی ساخت تجهیزات که احتیاج به حمایت اولیه دارند و همچنین دستگاه‌های ساخته شده در قالب حقوقی، در صورت احراز فاکتورهایی مانند ارتباط با نانو، راهبردی بودن، سطح فناوری و توانایی فنی تیم ارائه دهنده، حمایت می‌کند.

قالب حمایت‎ها:
  1. ساخت ویا ارتقا تجهیز
  2. فروش تجهیز (کمک به تجاری سازی)
  3. کمک به صادرات تجهیز
- پیش شرط لازم برای درخواست حمایت دارا بودن گواهی ارتباط با نانو می‌باشد.