حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اولویت های سطح سه
آن دسته از تجهیزات تولیدی آزمایشگاهی که در حوزه فناوری نانو به لحاظ فناوری و راهبردی بودن در سطح پایینی قرار دارند، در این رده حمایتی قرار خواهند گرفت.
همچنین آن دسته از تجهیزات آنالیز و شناسایی که در سطح فناوری پایینی قرار دارند، در این رده حمایتی قرار خواهند گرفت.
  • هر گونه تغییر و بهبود و یا ایجاد یک قابلیت جدید با فناوری بالا، چه در تجهیزات تولیدی و چه در تجهیزات آزمایشگاهی منجر به قرارگیری در سطح حمایتی بالاتر خواهد شد.
لازم به ذکر است تولید تجهیزاتی (تولیدی و آنالیزی) که دانش فنی آن‌ها توسط دیگر شرکت‌ها ایجاد شده و هیچ قابلیت جدیدی نسبت به نمونه مشابه خود ندارند، در اولویت‌های حمایتی قرار نخواهند گرفت و قرار گیری آن‌ها در چرخه حمایتی منوط به ایجاد قابلیت‌هایی است که در نمونه‌های مشابه وجود ندارد.

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2