حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

کاهش سموم خشکبار اعم از پسته، بادام، ذرت و ...

کلمات کلیدی: حذف سم آفلاتوکسین؛ پلاسمای سرد؛ افزایش مقیاس صنعتی.

کاهش سم آفلاتوکسین که ناشی از قارچ آسپرژیلوس می باشد، سبب عدم پذیرش خشکبار ایران در بازار های جهانی می شود؛ بنابراین یکی از نیازها و اولویت های صنعت خشکبار کشور کاهش این ماده در محصولات خشکبار است. استفاده از روش های غیرمخرب و ارزان قیمت که بتواند در عین حال که سبب حذف این ماده می شود به مواد غذایی آسیب نرسانده و کیفیت و ارزش غذایی آنها را حفظ کند از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم استفاده از مواد شیمیایی یا حرارت بالا در فرآیند حذف سم آفلاتوکسین از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد. فناوری پلاسمای سرد با قابلیت کار در دمای پایین و فشار اتمسفری می تواند امکان قارچ زدایی و حذف سم ناشی از آنها را از سطح این محصولات فراهم آورد. لذا انتظار می رود که این فناوری بتواند علاوه بر حذف میکروارگانیسم های خطرناک از سطح مواد غذایی، جایگزین سایر روش های گندزدایی و استریل سازی در صنعت غذا به ویژه محصولات خشکبار شود.