حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

حذف گاز اتیلن در محل نگهداری محصولات کشاورزی

کلمات کلیدی: پلاسمای سرد؛ حذف گاز اتیلن؛ افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی؛ قابلیت افزایش مقیاس.

وجود گاز اتیلن در انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی سبب کاهش عمر مفید نگهداری این مواد در انبارها می گردد. گاز اتیلن یکی از عوامل مهم در رسیده شدن محصولات کشاورزی است، از اینرو حذف این گاز از انبارها و سردخانه های نگهداری محصولات کشاورزی سبب جلوگیری از فاسد شدن این محصولات و افزایش عمر آنها در حین نگهداری است. برای حذف این گاز از سردخانه ها روش های گوناگونی وجود دارد که از جمله می توان به روش حذف توسط جاذب ها اشاره کرد. اما این روش مشکلاتی دارد که از آن جمله می توان به اشباع شدن مواد جاذب و نیاز به احیاء یا تعویض آنها اشاره کرد. از اینرو یافتن روشی که بتواند این مشکل را برطرف کند از نظر فنی و اقتصادی جذاب است. یکی از روش هایی که می تواند جایگزین استفاده از جاذب ها شود استفاده از روش هایی است که فرآیندی باشند که از آن جمله می توان به استفاده از پلاسما اشاره کرد. با توجه به تنوع روش ها و محیط های پلاسمایی، پلاسمای سرد یکی از گزینه های مناسب خواهد بود. جهت حذف گاز اتیلن توسط پلاسمای سرد از محیط انبار محصولات کشاورزی می تواند راه حلی برای حفظ کیفیت آن ها طی مدت طولانی نگهداری و افزایش ماندگاری محصولات باشد.