حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

استریل تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در صنایع غذایی اعم از ظروف، تیغه برش و ....

کلمات کلیدی: استریل­ سازی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

وجود میکروارگانیسم ها بر روی ماشین آلات خطور تولید و فرآوری مواد غذایی موجب ایجاد آلودگی در مواد غذایی و کاهش کیفیت آنها می شود. در حال حاضر انواع روش ها و مواد گندزدا و استیریل کننده برای حذف آلودگی های میکروبی ماشین آلات خطوط تولید این صنایع استفاده می شود. با توجه به حساسیت بالای صنایع غذایی به انواع آلودگی های میکروبی و شیمیایی، استفاده از روش های مختلف گندزدایی و استریل سازی با محدودیت هایی مواجه است. از این روی استفاده از روش های ایمن و کارآ از اهیمت بالایی برخوردار است. یکی از فناوری های دارای پتانسیل در این حوزه فناوری پلاسمای سرد است. استفاده از فناوری پلاسمای سرد برای میکروب زدایی و استریل نمودن سطوح ماشین آلات و ابزار برش صنایع غذایی به ویژه ابزار برش دوار که می تواند سبب انتقال میکروب در مواد غذایی گردد، از اهمیت خاصی برخوردار است.