حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

ساخت، بهینه سازی و احیاء کاتالیزورهای مورد استفاده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

کلمات کلیدی: احیاء کاتالیست؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

کاتالیست ها از جمله موارد پرکاربرد و کلیدی در صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی، نفت و گاز هستند. کاتالیست ها بسته به نوع و ماهیت فرآیند شیمیایی ساختارهای مختلفی از جمله کاتالیست های مایع و جامد دارند. اغلب کاتالیست ها چند بار مصرف بوده و قابلیت احیای مجدد را دارند. در خصوص کاتالیست های جامد یکی از عوامل مهم میزان سطح کاتالیست است به این دلیل که سطح کاتالیست در واکنش دخالت دارد و سرعت واکنش را تعیین می کند. با توجه به این مطلب اغلب زمانی که کاتالیست ها غیر فعال می شوند به این دلیل است که سطح آنها غیر فعال شده و برای فعال سازی مجدد کاتالیست های جامد باید سطح آنها را فعال کرد و به عبارتی باید عواملی که سبب پوشیده شدن سطح و به نوبه خود غیر فعال شدن سطح کاتالیست می شود، حذف گردند. روش های مختلفی برای احیای کاتالیست ها وجود دارد که اغلب همراه با اعمال گرما و استفاده از مواد شیمیایی است. استفاده از روش های جایگزین که بتواند فرآیند احیای کاتالیست را سریعتر، با کارآیی بیشتر و همچنین کاهش مصرف مواد شیمیایی انجام دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. به کارگیری فناوریهای نوین پلاسمای سرد می تواند در پایداری و بهبود عملکرد کاتالیزورهای مورد استفاده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی نقش به سزایی بازی کند. لذا انتظار می رود که بتوان از این فناوری در جهت بهبود عملکرد کاتالیزورها استفاده کرد.