حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

ساخت دستگاه میکروفلویدیک جهت تولید نانو ذرات

کلمات کلیدی: نانو ذرات؛ سنتز؛ میکروفلویدیک؛ نانو فناوری

 

امروزه با گسترش فناوری نانو در سطوح مختلف صنعتی و اثرگذاری این فناوری بر خواص محصولا تولیدی، نیاز به ابداع و اصلاح روش‌های مختلف جهت تولید نانو ذرات روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در بسیاری از صنایع نظیر صنعت غذا و دارو، صنعت محصولات شیمیایی، و صنایع کاربردی دیگر لزوم استفاده از نانو ذرات با حداقل ناخالصی، توزیع اندازه یکنواخت، و هزینه تمام‌شده کاهش‌یافته منجربه ایجاد رقابتی جهانی در تولید مواد اولیه نانو ابعاد شده است. در این میان دستگاه‌های میکروفلویدیک به‌دلیل مزایایی چون کاهش مصرف مواد اولیه جهت تولید نانو ذرات، اختلاط مؤثر و سریع مواد اولیه در ابعاد نانو متری، و کنترل قابل‌قبول روی متغیرهای سنتز و درنتیجه مشخصات نانو ذرات تولیدی، مورد توجه قرار گرفته است. تولید دستگاه‌های میکروفلویدیک هنوز در دست ارتقا قرار داشته و صرفاً توسط تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها در حال تولید (عموماً به‌صورت سفارشی] می‌باشد. با توجه به این موارد در این پیشنهاده طراحی و ساخت دستگاه میکروفلویدیک با هدف سنتز نانو ذرات با ساختار ساده و هسته-پوسته، قابل‌استفاده در صنایع غذا و دارو مورد نظر قرار گرفته است.